Kupi abonma

Nakup primernega abonmaja omogoča parkiranje na javnih površinah, ki so za to določene, vendar pa abonma še ne zagotavlja prostega parkirnega mesta.
Vrsta abonmaja

Letni abonma je na voljo vsem občanom s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini Kranjska Gora. Ob oddaji vloge je potrebno predložiti registrsko oznako vozila, ki je registrirano na ime vlagatelja oziroma je vlagatelj uradni uporabnik vozila.

Vlagatelj ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev lahko pridobi več abonmajev, za vsako vozilo svojega, ker je abonma vezan na registrsko številko, ne na lastnika. Abonma velja 365 dni od dneva aktivacije.

Letni abonma je namenjen vsem, ki občino Kranjska Gora pogosto obiskujejo, lastnikom nepremičnin oziroma počitniških stanovanj. Kriterij za nakup je veljavno prometno dovoljenje. Vlagatelj lahko pridobi abonma B za več vozil, za vsako vozilo svojega, ker je abonma vezan na registrsko številko, ne na lastnika.

Pol letni abonma je namenjen vsem, ki občino Kranjska Gora pogosto obiskujejo, lastnikom nepremičnin oziroma počitniških stanovanj. Kriterij za nakup je veljavno prometno dovoljenje. Vlagatelj lahko pridobi abonma B2 za več vozil, za vsako vozilo svojega, ker je abonma vezan na registrsko številko, ne na lastnika.

Turistični abonma lahko kupijo vsi obiskovalci Kranjske Gore, ki v kraju ostajajo vsaj en dan. Abonma se kupi direktno na Easypark aplikaciji in ne potrebuje vloge.

Turistični abonma lahko kupijo vsi obiskovalci Kranjske Gore, ki v kraju ostajajo vsaj 3 dni. Abonma se kupi direktno na Easypark aplikaciji in ne potrebuje vloge.

Turistični abonma lahko kupijo vsi obiskovalci Kranjske Gore, ki v kraju ostajajo vsaj 5 dni. Abonma se kupi direktno na Easypark aplikaciji in ne potrebuje vloge.

Turistični abonma lahko kupijo vsi obiskovalci Kranjske Gore, ki v kraju ostajajo vsaj 10 dni. Abonma se kupi direktno na Easypark aplikaciji in ne potrebuje vloge.

Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora, vendar v občini opravljajo delo pri delodajalcu, ki ima v Občini Kranjska Gora registriran sedež družbe ali podružnice ali enote.

Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti potrdilo delodajalca o sklenjenem delovnem razmerju in registrsko oznako vozila (veljavno prometno dovoljenje), ki je registrirano na ime vlagatelja. V kolikor vlagatelj ni lastnik vozila, za katerega oddaja vlogo, mora predložiti s strani lastnika vozila podpisano soglasje o uporabi.

Vlagatelj lahko pridobi abonma D za več vozil, za vsako vozilo svojega, ker je abonma vezan na registrsko številko, ne na lastnika.

Abonma velja 365 dni od dneva nakupa.

Abonma je namenjen pravni osebi, ki ima registriran sedež družbe ali podružnice ali enote v Občini Kranjska Gora. Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti izpis iz AJPESA, navesti želeno število abonmajev in razlog zakaj potrebuje dodatna parkirišča. Abonma se dodeli za najbližje parkirišče oz. parkirišče, kjer je omogočeno parkiranje z abonmajem C. Abonma velja 365 dni od dneva nakupa in ga je možno pridobiti le v elektronski obliki z aplikacijo EasyPark.

Abonmaja A ali D lahko pridobite na preprost način. Vlogo z obveznimi prilogami oddate preko spletnega obrazca (glej spodaj). Z odobritvijo vloge prejmete navodila za nakup in aktivacijo abonmaja v sistemu Easypark, kar lahko v nekaj enostavnih korakih opravite sami. Plačilo lahko izvedete s kreditno kartico ali preko Paypal-a.

Vlagatelj ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev lahko pridobi več abonmajev, za vsako vozilo svojega, ker je abonma vezan na registrsko številko, ne na lastnika.

Abonma velja 365 dni od dneva aktivacije, za podaljšanje veljavnosti abonmaja pa je potrebno oddati novo vlogo.

Abonmaja B in C  sta prosto dostopna preko aplikacije Easypark in vloga ni potrebna.

Nakup abonmajev lahko v TIC Kranjska Gora opravite tudi osebno od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro. S seboj prinesite izpolnjeno vlogo s pripadajočimi obveznimi prilogami (glej spodaj). Možen je nakup z gotovino.

Obrazci in potrdila:

 

 

Prijavni obrazec

Prijavi se preko spleta ali pa prenesi obrazec in izpolni v fizični obliki. Prenos

Izberi abonma:

Obvezne priloge (samo v primeru oddaje obrazca preko spleta):
- kopija prometnega dovoljenja
* abonma D: potrdilo delodajalca o sklenjenem delovnem razmerju