Kontakt

Komunala Kranjska Gora upravlja javna parkirna mesta v občini Kranjska Gora. Skupno upravlja z več kot 1400 parkirnimi mesti. Parkirišča so glede na bližino turističnih atrakcij oziroma centrov vasi razvrščena v tri tarifne razrede; cona 1 (1,20€/h), cono 2 (1,20€/h) in cono 3 (0,80€/h).

Pred parkiranjem je potrebno vplačati znesek parkirnine glede na želeno dolžino parkiranja, v skladu s cenikom, ki velja na posameznem parkirišču. Dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, razen v primeru uporabe storitev SMS parkiranje ali aplikacije EasyPark, ko se plačilo zabeleži v nadzorni sistem Komunale Kranjska Gora. V primeru stalnega prebivališča ali daljšega bivanja v občini pa so za nakup na voljo tudi abonmaji.

Upravljalec parkirišč

Komunala Kranjska Gora,

Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek

Kontaktni podatki